گردهمایی بزرگ کشوری مدیران دانشگاه فرهنگیان با مسولان سازمان جوانان هلال احمر برگزار شد

گردهمایی بزرگ کشوری مدیران دانشگاه فرهنگیان با مسولان سازمان جوانان هلال احمر در بابلسر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر گنج کریمی در گردهمایی کشوری کارشناسان و معاونان فرهنگی و دیگر مسولان دانشگاه فرهنگیان درباره اهداف و رسالت های هلال احمر و سازمان جوانان سخنرانی کرد.
مسولان دانشگاه فرهنگیان با ابراز رضایت از فعالیت سازمان جوانان پس از انعقاد تفاهم‌نامه از ایجاد کانون دانشجویی در ۴۰ دانشگاه از ۱۰۰ دانشگاه فرهنگیان خبر دادند.
یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این گردهمایی مختصات مدارس بشر دوستی بود. مدارس بشر دوستی، تمام ارکان مدرسه از جمله معلمان و دیگر اولیا مدرسه، دانش آموزان و انجمن اولیا مربیان با مفاهیم بشر دوستی آشنا می شوند و به کار می برند.
در گردهمایی کشوری مطرح شد، دانشجو معلم هایی که در کانون های دانشجویی هلال احمر فعال هستند، در توسعه این دانشگاه کمک می کنند.
معاون دانشجویی با اعلام تاسیس ۶۲ مدرسه بشر دوستی در کشور در برنامه های سال جاری سازمان اظهار امیدواری کرد: فارغ تحصیلان دانشگاه فرهنگیان به توسعه و گسترش این مدارس در آینده کمک کنند.
مسولان سازمان جوانان در راستای تفاهم نامه منعقد شده بین رییس دانشگاه فرهنگیان و رییس سازمان جوانان در این گردهمایی شرکت داشتند.
هدف از این حضور رفع ابهام های احتمالی ، ایجاد و توسعه کانون های دانشجویی و تبیین نحوه عضو گیری و فعالیت های آن ها است.

همچنین در حاشیه این گردهمایی اعضای کانونهای  دانشجویی هلال احمر بابلسر با برپایی چادر های سلامت، ضمن ارایه خدمات سلامت به شرکت کننده ها در خصوص نحوه فعالیت های کانون های دانشجویی و تعامل با دانشگاه و سایر فعالیت های بشر دوستانه  توضیح دادند.