عضو شورای عالی هلال احمر : سازمان جوانان پُر انرژی به سوی اهداف و برنامه هایش حرکت می کند

عضو شورای عالی هلال احمر با اشاره به ظرفیت عظیم جوانان گفت: سازمان جوانان پُر انرژی به سوی اهداف و برنامه هایش حرکت می کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان هلال احمر دکتر محمود فاضل، جایگاه جوانان و داوطلبان را فعالیت های هلال احمر بسیار تاثیر گذار ارزیابی کرد و افزود: هویت هلال احمر برپایه جوانان و انجام کارهای داوطلبانه استوار شده است. حتی دیگر فعالیت های هلال احمر همچون امداد و نجات بر دوش جوانان است.
وی با اشاره به این که نباید در فعالیت های روزانه سازمان جوانان کارهای پایه ای و مهم فراموش شود، افزود: تمام فعالیت های هلال احمر بر اساس اسناد بالادستی همچون yes، اساسنامه ۲۰۲۰ اساسنامه و برنامه پنج ساله هلال احمر ایران تدوین می شود.
دکتر فاضل تاکید کرد در تمام این اسناد جوانان جایگاه و نقش تعیین کننده ای در برنامه های هلال احمر دارند که باید به آن توجه ویژه ای کرد.
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور با تاکید بر این که انجام کارهای داوطلبانه و خود خواسته پایه و اساس جمعیت های هلال احمر و صلیب سرخ تبین شده است، افزود: سازمان جوانان و دیگر بخش های هلال احمر وظیفه دارند با جذب نیروی های جوان و علاقمند فعالیت های داوطلبانه ، برنامه های آنها را جهت دهی و ساماندهی کنند و علاقمندی های آنها را در راستای برنامه و اهداف هلال احمر جهت دهی کنند.
وی آموزش مهارت های زندگی را یکی از نیازهای مهم آموزشی به جوانان دانست و گفت: مهارت های زندگی، اجتماعی،فنی، شاد بودن، امداد اولیه و مفاهیم بشردوستانه را از جمله این موارد دانست.
دکتر فاضل یکی دیگر از مهارت های که باید از سوی سازمان جوانان به جوانان آموزش داده شود، را تاب آوری دانست و گفت: وقوع بحران و بلایای طبیعی در کشور نیازمند افراد با انعطاف است؛تا خانواده ها در صورت وقوع مصیب و ناراحتی با مهارتی همچون تاب آوری از آن دوره سخت خارج شوند.
وی در بخشی دیگر از سخنانش داشتن سامانه با محتوای اطلاعات و تعداد اعضا را برای سازمان جوانان هلال احمر ضروری دانست و گفت: این سامانه باید طوری طراحی شود که دسترسی و وضعیت تمام اعضا براحتی مشخص و درسترس باشد تا در صورت نیاز از آنها کمک گرفته شود.
بگفته دکتر فاضل هلال احمر از معدود ارگان و سازمانن هایی است که می تواند از پتانسیل عظیم جوانان بهره بگیرد و با آنها کار کند.
وی با اشاره به طرح ایران در کنفدراسیون آبان ماه هلال احمر و صلیب سرخ که در فلیپین برگزار شد،گفت: محتوای این طرح بر بکارگیری ۵۰ درصدی مدیران از میان جوانان و داوطلبان هلال احمر تاکید دارد.
دکتر فاضل درباره افزایش بودجه سازمان جوانان هلال احمر گفت: اگر طرح و برنامه هایی که از سوی سازمان جوانان ارایه می شود در راستای اهداف و برنامه هلال احمر باشد، قطعا از آنها در جلسات شورای عالی هلال احمر دفاع می شود.