یادداشت// تحقق جامعه ای تاب آور با آموزش و پرورش دادرسان

آموزش و پرورش در زمینه سرمایه های انسانی، فرهنگی، علمی، اجتماعی و توسعه کشور نقش اساسی و بسیار مهمی را ایفا می کند. بر این اساس میتوان گفت، هزینه هایی که در این زمینه می شود جاری نیست، بلکه سرمایه گذاری است.

در کشور عزیزمان ایران با وجود حدود ١٣میلیون دانش‌آموزان، جامعه آماری قابل توجه و تاملی برای سرمایه گذاری وجود دارد. این دانش آموزان نیروهای جوان کشور هستند که اگر بتوانیم راهی درست و منطقی پیش رویشان قرار دهیم بدون شک مسیر بالندگی برایشان هموارتر خواهد شد که نتیجه ی آن آبادانی کشور است،

و اگر این سرمایه های بی بدیل به سوی راه درست و کارآمدی هدایت نشوند، مخاطرات بیشتری در اجتماع به وجود خواهد آمد.

راهبری و نشان دادن نقشه راه صحیح، به دانش آموزان آنان را در مسیر اصلی هدایت می نماید؛ این نوجوانان آینده سازانی هستند که مسیر پیشرفت و رسیدن به ارزش ها را در کشور محقق و نقش کلیدی را در اجتماع بازی می نمایند.

رشد و توسعه بدون آموزش که موجب توسعه و گسترش آگاهی است و بدون پرورش که تصحیح اخلاق و رفتار است، امکان پذیر نخواهد بود.

اولین رکن در پرورش دانش آموز بعد از خانواده مدرسه است که اگر به درست در سیر تعلیم و تربیت قرار نگیرد آثار آن در آینده جامعه به وضوح قابل مشاهده است.

دانش آموزان قشر آسیب پذیری در جامعه هستند که معرض آسیب های زیادی قرار دارند، بنابراین باید برای پیشگیری و کاهش مشکلات فرهنگی و اجتماعی برنامه ریزی کرد.

در مدرسه رفتار و افکار، بینش، اعتقادات و اخلاق دانش آموز می تواند شکل مناسب بخود بگیرد بنابراین آموزش و پرورش باید متناسب با نیازهای جامعه حرکتی صحیح در ایجاد فضای مناسب برای تحقق این اهداف نماید.

برخی از این نیازها عام است و امروز و فردا فرق نمی کند اما باید توجه داشت برخی آموزش ها و مهارت ها متناسب با شرایط و نیاز های جامعه ماندگار است،

بزرگترین محفلی که در مدرسه می تواند این هدف را دنبال نماید تشکیل تیم های امدادی دادرس است.

باید به این باور برسیم که پیشگیری بهتر از درمان و ناراحتی است.

باید آموزش و مهارت امدادی به صورت مویرگی در بین تمام دانش آموزان به انتشار در آید.

آنها با هوش هیجانی که دارا هستند می توانند با آموزش دقیق، کمک دهنده و یاری دهنده خود، خانواده و دوستانشان در جامعه گردند.

اگر بر این اعتقاد راسخ باشیم مطمعنا می توانیم وجب تاب آوری بیشتر در حوادث باشیم

محمد باقر خلفی_معاون امور جوانان هلال احمر استان البرز