سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان دیدار کرد

سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر با مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان در پی انتصاب ایشان به سمت رییس کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان، امیری سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ضمن قدردانی از همکاری جمعیت هلال احمر با شورا گفت: مشارکت هلال احمر سیستان و بلوچستان در برنامه های پیشگیر انه اعتیاد ستودنی است.

وی در این دیدارانتصاب آقای راشکی مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان را بعنوان رییس کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تبریک گفته و برای وی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.

سرپرست شورای هماهنگی با اشاره به ظرفیت بسیار خوب هلال احمر در راه مبارزه با پدیده شوم اعتیاد، گفت: یکی از دستگاه هایی که در دو سال متوالی یاری کننده شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان در راستای تحقق اهداف شورا بوده، جمعیت هلال احمر می باشد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر نیز در این دیدار با اشاره به معضل اجتماعی مواد مخدر گفت: باتوجه به هم مرز بودن استان با دو کشور بحران زده افغانستان و پاکستان، موادمخدر قشر جوان استان را به عنوان نیروهای تاثیرگذار جامعه هدف قرار داده و باید در مبارزه با آن از راهکارهای مناسب علمی بهره مند شد.

راشکی با اعلام آمادگی هلال احمر سیستان و بلوچستان برای همکاری با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این استان گفت: مجموعه هلال احمر همانند گذشته آماده است در این راه درکنار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تمام توان خود را بکار ببندد.

وی در پایان گفت: امر آموزش آحاد جامعه نسبت به خطرات مصرف موادمخدر در کاهش خطرپذیری و آسیب پذیری از اعتیاد بسیار موثر است که جمعیت هلال احمر با در اختیار داشتن پتانسیل بالای کادر متخصص و منابع آموزشی فراوان و استفاده از جوانان خود می تواند در این مسیر پیشگیری کمک شایانی را به مجموعه شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر سیستان و بلوچستان نماید.