مصاحبه با یک جوان هلال احمر /می خواهم کار داوطلبی و فعالیت های بشر دوستانه خود را تا اخر مسیر زندگی طی کنم


مصاحبه با جوان داوطلب هلال احمر فارس، میلاد صادقی هونجانی

بنده میلاد صادقی متولد سال ۱۳۷۱ و دانشجوی رشته مدیریت در دانشگاه پیام نور هستم که از سال ۱۳۸۹ به صورت جدی در فعالیت های جوانان هلال احمر شرکت داشته و دارای مدرک مربیگری در رشته اسکان و نجاتگر یکم جمعیت هلال احمر فارس هستم.
نگاهی کوتاه به فعالیت های هلال احمر

دبیر کانون دانشجویی هلال احمر در دانشگاه پیام نور، عضو تیم سحر، سرتیم طرح پیمان، عضو و سرتیم طرح ایمنی و سلامت مسافرین نورزی، دبیر اسبق و عضو فعلی مجمع کانون های دانشجویی هلال احمر فارس، مربی طرح دادرس، داور مسابقات جوانان و حضور در فعالیت های بشر دوستانه و امدادی جمعیت هلال احمربعنوان یک داوطلب.

از علایق خود بگویید

میخواهم جهانی بدون درد را تصور کنم و تمام تلاشمو میکنم تا با قرار گرفتن در مسیر فعالیت های بشردوستی رنگ معرفت را بر وجود و جوهره خودم بزنم و جلای قلبم را را با حتی کوچکترین فعالیتی مرهم بخشم.

زندگی بدون عشق بیتفاوتی است و من عاشقم عاشق خستگی ناپذیری که با تمام وجودم سعی در اصلاح نه جامعه بلکه خود دارم و این مهرورزی در سازمان جوانان هلال احمر در برنامه های مختلف سازمان مرا همراهی کرده و یاد داده که چطور به مقصد دوستی و مهربانی برسیم.

فکر می کنید آدم موفقی هستید؟

تا حدی که بتوانم این فکر را در ذهن خودم میپروانم و تمام سعیم رو میکنم موفقیت های کوچیک در زندگی خودمو رو به حد علا رشد دهم و از هر لحظه انجام خدمت در لباس هلال احمر برایم موفقیت حاصل شود.

از کدام کار خود در هلال احمر راضی هستید؟

من از کاری که برای خدمت به مردم انجام شود مثل تمام فعالیت های بشر دوستی راضیم ولی دوست داشتنی ترین کار رو شرکت در فعالیت های طرح ایمنی و سلامت مسافرین نورزی میدانم چرا که مردم و مسافرین با زبان خدا قوت و رضایتمندی به ما نگاه میکنند و زمانی که با هدف کاهش تصادفات برنامه های سازمان جوانان رو درپست های ایمنی و سلامت مسافرین نورزی انجام میدهیم این رضایتمندی در چشمان برخی از مسافرین موج میزند هر چند صد درصدی نیست.

شرایط سخت برای شما در انجام فعالی پیش آمده؟

بله حضور در تیم سحر سازمان جوانان در منطقه غرب کشور در زلزله سال گذشته سختی داشت که دیدن مردمی مهربان و زجر کشیده بود که علاوه بر مشکلات همیشگی دچار زلزله شده بودند و سختی داشت برایم که در انجام فعالیت های تیم سحر تمام تلاشمو کردم تنا با رضایت از خود و تیم سر بلند بیرون بیایم.

رمز موفقیت یک جوان به نظر شما در چیست؟

پشت کار، مطالعه، توکل، بلندهمتی که میتواند در انجام کارهایش کمک کند تا بتواند مسیر پر پیچ و خم زندگی را تحمل کند.

دوست دارید همیشه جوان بمانید؟

به نظر من هر چند جوان ماندن و در خدمت بشریت بودن مهم است امام پیری هم حرمت دارد.
در تمام فعالیت ها اعضای کانون دانشجویی میگویند شما رمز خوشبختی را میدانید میتوانید برایمان بیشتر بگوید؟

به نظر من خوشبختنی یعنی توان در انجام شاد کردن یک نفر، تلاش برای نشاندن لبخند بر روی صورت یک نفر و من خوشبختم.
نظر خانواده شما در انجام فعالیت های بشر دوستانه چیست؟

پدرم در زمان جنگ بعنوان امدادگر هلال احمر بوده است و همیشه با وجود اینکه بر خی زمان هایی که باید در کنار انها باشم ونیستم کمی دلخور میشود اما چون میداند هلال احمر چه هدفی را دنبال میکند مرا ترقیب میکند ما یه خانواده پهار نفری هستیم که هر پهار نفرمان از خدمت در هلال احمر بهره مند شدیم وتازگی برادرم نیز نیز در فعالیت های سازمان جوانان شرکت دارد.

کلام آخر

آرزوی جهانی پاک و بدون ظلم، ارزوی لبخند برای کودکان سرزمینم، سلامتی و تندرستی برای جوانان هلال احمر.

یک دیدگاه برای این نوشته ارسال شده است

Comments are closed.