یک دیدگاه برای این نوشته ارسال شده است

  1. محمودرضا صنعتی رودی says:

    باتقدیم احترام وادب ، تقاضای شرکت درمسابقه مجریگری و فن بیان

Comments are closed.