برگزاری اردوی جهادی در مناطق محروم روستایی وسیل زده اخلی ودنگل وکلاته سنجر ازتوابع استان خراسان شمالی


پرسنل جمعیت هلال احمراستان باهمکاری حوزه داوطلبان به همراه اعضای کانون جوانان با حضور در روستاهای محروم وسیل زده کلاته سنجر،اخلی ودنگل کاروان سلامت واردوی جهادی برگزار کردند.

به گزارش رابط خبری امور جوانان استان خراسان شمالی،مهدی علی آبادی معاون امور جوانان استان ایراد کرد: پرسنل جمعیت هلال احمر شهرستان های بجنورد واسفراین باهمکاری معاون داوطلبان در مناطق روستایی به بیش از صدوبیست نفر از اهالی روستاها ویزیت رایگان واقلام دارویی توزیع کردند.

وی بیان کرد:فعالیت ها وبرنامه های فرهنگی، آموزشی برای دانش آموزان دراین اردوشامل برپایی ایستگاه نقاشی،بازی های محلی،آموزش امداد وکمک های اولیه، پناهگیری و تخلیه اضطراری، آمادگی در مقابله با حوادث طبیعی توسط مربیان جمعیت برای دانش آموزان تدریس شد.

وی مطرح کرد: مباحثی جهت آشنایی دانش آموزان بااصول و اهداف جمعیت وتاریخچه نهضت صلیب سرخ و هلال احمر توسط اعضای جوانان گفته شد.

مهدی علی آبادی اظهار داشت: پرسنل واعضا بین دانش آموزان مسابقات ورزشی برگزار کردند ودرپایان به نفرات برگزیده جوایزی اهدا کردند.