انتخابات کانون دانشجویی دانشگاه اریکه پرسپولیس ورامین/ مانور زلزله در مدرسه سما ورامین


انتخابات کانون دانشجویی جمعیت هلال احمر ورامین در دانشگاه اریکه پرسپولیس و مانور زلزله در سما ورامین برگزار شد.

به گزارش رابط خبری امورجوانان جمعیت هلال احمر استان تهران، انتخابات کانون دانشجویی جمعیت هلال‌احمر شهرستان ورامین در دانشگاه اریکه پرسپولیس قرچک برگزار شد. این انتخابات که به همت اعضای دانشجوی واحد جوانان جمعیت این شهرستان به انجام رسید، با نظارت مستقیم حامد مهرپویان، مسئول جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان ورامین، صورت گرفت.

مهرپویان ضمن تشکر از حمایت مدیریت دانشگاه ضمن اشاره به قدرت ایده پردازی دانشجوها و نیروی جوان، خواستار ادامه‌ی هرچه بهتر این حمایت شد.

مهرپویان افزود که انتخابات کانون دانشجویی در صحت کامل برگزار گردید و قول حمایت کانون‌های دانشجویی در صورت فعالیت و همکاری دوطرفه از سوی جمعیت هلال‌احمر شهدستان ورامین را داد.

وی خاطر نشان کرد که در صورت داشتن ایده و پیشنهاد برای بهبود و ارتقاء سطح عملکرد واحد می‌توانند با مراجعه به واحد نظرات خود را بیان کنند که این نظرات حتما پیگیری خواهند شد.

همچنین اعضای جوانان جمعیت هلال احمر ورامین در مدرسه سما حاضر شده و پس از اموزش در خصوص پناهگیری و خروج ایمن ، مانور سراسری برکزار کردند.

مهرپویان مسئول جوانان ورامین گفت: آشنا شدن دانش اموزان با بلایای طبیعی و برقراری ایمنی در برابر بلایا، از جمله مهم ترین کارهای جمعیت است که ما با آموزش در مدارس سعی داریم این هدف را موثر تر دنبال کنیم.