جشنواره “دانشگاه نوآور، عشایر کارآفرین، سلامت و امنیت غذایی” در ورامین /عیادت جوانان ورامین از توان یابان کوشا


اعضای جوانان جمعیت هلال‌احمر ورامین در جشنواره "دانشگاه نوآور، عشایر کارآفرین، سلامت و امنیت غذایی" چادر سلامت برپا کرده و به عیادت توان یابات کوشا رفتند.

به گزارش رابط خبری امورجوانان جمعیت هلال احمر استان تهران، جوانان جمعیت هلال‌احمر شهرستان ورامین با شرکت در جشنواره “دانشگاه نوآور، عشایر کارآفرین، سلامت و امنیت غذایی” دو چادر برپا کردند. این چادرها با هدف پایش سلامت و ایستگاه خودمراقبتی عمل کردند.

در ایستگاه خودمراقبتی، اعضای جوانان با پخش بروشور و ارائه توضیحاتی درباره حفظ سلامت بدن و پیشگیری از بیماری های جسمی و روانی، فرهنگ خود مراقبتی را ترویج دادند.

همچنین در چادر سلامت، تست قند و کنترل فشار خون توسط اعضای جوانان صورت گرفت و پس از حضور دانش‌آموزان و دیدار از چادر، احیای قلبی ریوی آموزش داده شده و از دانش‌آموزان سوالاتی در خصوص این آموزش پرسیده شد تا ضمن اطمینان از درک مطلب، در دانش‌آموزان انگیزه‌ی همکاری با جمعیت را ایجاد کنند.

همچنین اعضای جوانان جمعیت هلال احمر ورامین از مرکز توانبخشی توان یابان کوشا بازدید کردند.

جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان ورامین به جهت بررسی چالش ها و مشکلات موجود در امر خدمت رسانی و ارائه راهکارهای لازم در این خصوص، نقاط ضعف و قوت، ایجاد بستر مناسب برای برگزاری کلاس های آموزشی ، استفاده از تجارب یکدیگر و هم افزایی در روند فعالیت ها، انجام تعاملات سازنده و ارائه راهکار های مناسب و مفید در زمینه توانبخشی مبتنی بر خانواده و امر توانمند سازی معلولین از مرکز حرفه آموزی و توانبخشی توان یابان ذهنی کوشا بازدید کرده و با مسئول مربوطه مرکز جلسه ای برگزار کردند.

در این بازدید، اعضای جوانان ضمن شنیدن توضیحات مسئول مرکز توانبخشی کوشا با نحوه عملکرد و ارائه خدمات و حرفه آموزش به توان یابان ذهنی آشنا شدند.

حامد مهرپویان مسئول جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان ورامین از همکاری مسئول مرکز کوشا تشکر کرد و هدف از بازدید و برگزاری این جلسه تعامل بیشتر ما بین مراکز توانبخشی و هم اندیشی جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی ارائه خدمات، تعاملات سازنده و بازنگری فعالیت ها در زمینه بهتر شدن روند کار عنوان نمود.