رییس سازمان جوانان هلال احمر: جوانان مهمترین سفیران پیام هلال احمر هستند

رییس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: هلال احمر دارای پیام های بشردوستی، کمک به همنوع،کاهش آلام بشری است که بدون هیچ چشمداشتی فعالیت می کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر؛ دکترشهاب الدین صابونچی در حاشیه کویر نوردی اعضای جوان شرکت کننده در بیست و نهمین دوره مسابقات فرهنگی امدادی رفاقت مهر بیان کرد: در کنار آیتم های امدادی اصلی مسابقات همچون حمل مصدوم،کمک های اولیه، اسکان اضطراری و… یکی از برنامه های طراحی شده طبیعت گردی است که کویر نوردی یکی از این آیتم هابود.

صابونچی تصریح کرد: مسابقات رفاقت مهر رقابت بر سر افزایش رفاقت ها، رقابت بر سر بشردوستی است و همچنین افزایش توانمندی ها وتوانایی های خود با این هدف که هرجا هرکس نیاز به کمک داشت به آن خدمت رسانی کنیم.

وی افزود: نفس برگزاری مسابقات رفاقت مهر ارزش افزوده بسیار خوبی برای جوانان ما دارد و تجربیات آنان را افزایش می دهد.

رییس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: حضور جوانان در چنین برنامه های منجر به افزایش مهارت های زندگی آنان شده و برای ما یک سرمایه و پشتوانه ایجاد می کند.