آمیخته شدن تبلور جوان باوری در مسابقات رفاقت مهر

دبیر مجمع کانون های دانشجویی سازمان جوانان گفت: نقش پذیری جوانان در برنامه های سازمان جوانان ملموس است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، مجید ملبوسی ادامه داد: در سال جاری بیش از سال های گذشته جوانان در برنامه ریزی و اجرای مسابقات رفاقت مهر نقش آفرینی کردند.

ملبوسی تصریح کرد: باتوجه به اینکه زیر ساخت های برنامه جوانان هستند آیتم ها و برنامه بروزرسانی شد تا بهتر بردل جوانان بنشیند.

دبیر مجمع کانون های دانشجویی سازمان جوانان هلال احمر ایراد کرد: با نگاه به آن که برنامه ها از فکر و اندیشه نو جوانان بیرون آمده است تاثیرگذاری آنان بهتر و بیشتر شده است.

وی افزود: با اضاف شدن آیتم های جدید در گروه های مهرورز،صلح و دوستی و همچنین مسابقات جانبی مسابقات از حالت رقابتی به حالت رفاقتی تبدیل شده است.

مجید ملبوسی مطرح کرد: تاثیر قابل ملاحظه ای که برنامه های جانبی داشت این بود که این مسابقات باعث کاهش استراس اعضای شرکت کننده بود.

ملبوسی عنوان کرد: با هدف شور ونشاط برنامه ای برگرفته از پنج آیتم متشکل از آمادگی جسمانی و کارگروهی طراحی و توسط مجمع کانون های دانشجویی بعنوان برنامه جنبی در مسابقات رفاقت مهر انجام شد.

دبیر مجمع کانون های دانشجویی سازمان جوانان هلال احمر حاطرنشان کرد: دستاورد خوبی که این مسابقات داشت فعالیت و کارگروهی سرپرست و اعضای شرکت کننده یک تیم بود که می بایست به اجرا در می آمد.

وی خاطرنشان کرد: پویش نذر آب با هدف صرفه جویی در مصرف آب در حاشیه مسابقات جانبی نیز برگزار و اعضای شرکت کننده استانها در آیتمی از این مسابقات تلاش می کردند آب به هدر نرود