گزارش تصویری// بازدید تیم های رفاقت مهر از شهر تاریخی یزد