گزارش تصویری// دوستی و همدلی سرآغاز رقابت های رفاقت مهر به میزبانی استان یزد