نشست هماهنگی سرپرستان در ایستگاه دوم رفاقت مهر برگزار شد

بیست و نهمین دوره مسابقات رفاقت مهر مرحله کشوری در بخش پسران با شرکت ۳۲ استان کشور برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد، معاون امور جوانان استان یزد گفت: بیست ونهمین دوره مسابقات رفاقت مهر در بخش پسران با شرکت ۲۵۶ نفر از ۳۲ استان کشور به میزبانی استان یزد درحال برگزاری است.

سید جواد میر حسینی ادامه داد: برگزاری مسابقات امدادی در کنار یزدگردی تلفیقی از مهربانی و مهرورزی را رقم خواهد زد.

میرحسینی تصریح کرد: هدف از برگزاری مسابقات رفاقت مهر ترویج مهربانی و رفاقت هاست که سرپرستان می بایست به این امر شتاب دهند.

معاون امورجوانان جمعیت هلال احمر استان یزد عنوان کرد: در اجرای مسابقات امسال سعی شده است برنامه ریزی های کامل و جامعه ای انجام پذیرد.

در این نشست، رییس اداره اردوها و مسابقات سازمان جوانان هلال احمر خاطرنشان کرد: همراهی و همیاری استان های شرکت کننده به استان میزبان می تواند تاثییر زیادی در بهتر برگزارشدن برنامه ها ایفاد کنند.

عذرا والی اظهار کرد: استان ها کار تیمی را در سر لوحه فعالیتی خود قرار داده و آن را به اعضا تاکید کنند.

والی مطرح کرد: مسابقات مکانی است برای محک خوردن موارد امدادی آموزش دیده شده و بررسی توان اعضای جوان سراسر استان های کشور است.

وی افزود: بخشی از فعالیت های موجود در این اردو با همفکری اعضای مجامع برگزار می شود.

رییس اداره اردوها و مسابقات سازمان جوانان هلال احمر مطرح کرد: مشارکت جوانان در پویایی جمعیت هلال احمر و نیروهای داوطلب آن نقش مسال نزدنی دارد.