کسب عنوان برتر توسط تیم رفاقت مهر استان البرز

تیم رفاقت مهر دختران شهرستان کرج استان البرز توانستند در بیست و نهمین مرحله کشوری رفاقت مهر عنوان برتر را کسب کنند.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان البرز؛ محمد باقر خلفی گفت: مسابقات رفاقت مهر هلال احمر از برنامه‌های آموزشی و تربیتی سازمان جوانان برای رشد و شکوفایی استعدادهای علمی امدادی و تقویت روحیه کار گروهی اعضای سازمان جوانان است.

وی با اشاره به اینکه مهمترین هدف بیست و نهمین مسابقه رفاقت مهر ایجاد زمینه‌های دوستی و مهربانی میان اعضا است، افزود: پرورش روحیه تلاش و سازندگی، ایجاد رقابت سالم در کسب مهارت‌‌های امدادی و پرورش روحیه مشارکت جویی، مسئولیت پذیری و تعامل میان اعضا از اهداف این مسابقات است.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان البرز بیان کرد: اعضای خواهر کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه آزاد کرج با کسب مقام نخست در مسابقات مرحله شهرستانی و استانی به مرحله کشوری راه پیدا کردند.

وی با اشاره به کسب رتبه‌های دانشجویان استان البرز در بیست و نهمین مسابقات رفاقت مهر اظهار کرد: در دوره دختران تیم رفاقت مهر دانشگاه آزاد کرج به عنوان نماینده استان البرز در گروه مهرورز و کل مسابقات مقام برتر را کسب کردند.

گفتنی است، تیم رفاقت مهر استان البرز توانست مقام برتر را میان ۳۱تیم شرکت‌کننده کسب کند.