اصول هفتگانه هلال احمر چراغ راه فعالیت های بشردوستانه است


معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان کردستان گفت: در حقیقت اصول هفتگانه و اهداف چهارگانه جمعیت هلال احمر چراغ راه ما برای انجام فعالیت های بشردوستانه است.

بابک قنبری افزود: بر اساس استراتژی فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال احمر تا ۲ سال دیگر یعنی سال ۲۰۲۰ فعالیت های بشردوستانه در اولویت کار فدراسیون بوده و در سازمان جوانان هلال احمر نیز این استراتژی در اولویت قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در جمعیت هلال احمر فعالیت های عام المنفعه ی گسترده ای در اولویت کاری قرار داشته که فعالیت های بشردوستانه بصورت منسجم در سازمان جوانان صورت می پذیرد.

وی اضافه کرد: در استان کردستان علی رغم عدم وجود امکانات زیرساختی از قبیل اردوگاه، ورزشگاه، کتابخانه و … جوانان مستعد این استان توانسته اند در همه عرصه های بشردوستانه به بهترین شکل ممکن ورود کرده و به ارائه خدمات به همنوعان خود بپردازند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ۱۵۰ کانون دانش آموزی ۲۵ کانون دانشجویی، ۲۰ کانون جوانان و ۱۱ کانون طلاب و روحانیون در استان کردستان مشغول فعالیت هستند.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان کردستان افزود: طرح ملی دادرس در حوزه ی دانش آموزی و مسابقات رفاقت مهر در حوزه دانشجویی و جوانان از مهمترین طرح های امدادی سازمان جوانان هستند.

وی اظهار امیدواری کرد: که با استفاده از همه ی ظرفیت های موجود، زمینه ی حضور جوانان عزیز کردستانی در همه فعالیت های بشردوستانه فراهم گردد.