گزارش تصویری // برگزاری شب فرهنگی در بیست و نهمین دوره رقابت های رفاقت مهر به میزبانی استان یزد