گزارش تصویری// آزمون کتبی بیست و نهمین دوره مسابقات کشوری رفاقت مهر در یزد