- سازمان جوانان جمعیت هلال احمر - http://rcsy.ir -

گزارش تصویری// حضور تیم های رفاقت مهر استان ها از گردش در شهر جهانی یزد تا بازدید از بناهای تاریخی