مصاحبه با نایب دبیر مجمع دبیران دانشجویی کردستان

جمعیت هلال احمر سازمانی مردمی که فداکاری، جوانمردی ها و همچنین اصولی دارد که هر انسانی باید داشته باشد.

دبیر کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و نایب دبیر مجمع دانشجویی استان کردستان گفت: جوانان اینده سازان این کشور هستند.

پیشنهاد میکنم حداقل یه نفر در یه خانواده عضو هلال احمر شود. هلال احمر سازمانی مردمی که فداکاری، جوانمردی ها و همچنین اصولی دارد که هر انسانی باید داشته باشد.امیدوارم همه بتوانیم در لباس آبی و قرمز پوش هلال احمر جوانانه، انجام خدمت کنیم

زهرا درویشی شاهرودی در گفتگو رابط خبری کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه آزاد واحد سنندج بیان کرد: دلیل من برای انتخاب جمعیت هلال احمر برای فعالیت این است که اسم هلال احمر یه حسی از نوع انسانیت و نوع دوستی رو به انسان می دهد .من هم با توجه به اینکه دوستانم در هلال احمر فعالیت می کردند علاقمند به این نهاد مردمی شدم وبا آشنایی با اصول و اهداف والایی هلال احمر از دلایل اولیه ای بود که من برای ورودم به هلال احمر نیاز داشتم، البته قبل از عضویتم در هلال احمر تاریخچه تشکیل این نهاد و فعالیت های انسان دوستانه و فداکاری های متعدد را خوانده بودم و جذب آن شدم.

وی تصریح کرد: من از سال ۹۳ در کانون هلال احمر دانشگاه پیام نور شروع به فعالیت کرده و در سال ۹۶ به عنوان دبیر کانون انتخاب شدم.کانون دانشگاه پیام نور در این مدت دو سال که بنده دبیر بوده ام با مشارکت و همدلی اعضای کانون و با همکاری مسئولین دانشگاه و جمعیت هلال احمر توانسته برنامه های قابل توجهی رو در سطح استانی برگزار کند.

مهمترین برنامه ای که در این چند سال برگزار کرده ایم برنامه ای در مدرسه توحید بود جایی که بچه هایی با نیاز های خاص حضور داشتند و کارگاه پیشگیری از اعتیاد طرح ملی پیمان که یکی از برنامه های تاثیرگذار بود و هست که شخصا برای بنده بسیار پر بار بوده است.