رییس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر کشور خبرداد: برنامه کاربردی عضویت سازمان جوانان هلال احمر کشور راه اندازی می شود


رییس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر کشور گفت: به منظور تسهیل دسترسی و عضویت در سازمان جوانان هلال احمر و کوتاه کردن فرآیند دسترسی، برنامه کاربردی همراه سازمان جوانان هلال احمر به زودی منتشر می شود.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر خوزستان، دکتر شهاب الدین صابونچی در نشست با مسئولان امور جوانان شعب هلال احمر استان اظهار کرد: فعالیت در حوزه جوانان و برای این قشر جامعه همواره شرایط خاصی داشته است.

وی افزود: طرح ها و آموزش هایی که در حوزه جوانان در هر شهر و استان ارائه می شود باید متناسب با شرایط آن استان یا شهر بومی و مبتنی بر نیاز محلی طراحی شود‌.

رییس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر کشور با اشاره به ضرورت تسهیل ثبت نام و عضویت در جوانان هلال احمر و کوتاه شدن فرآیند آن، گفت: به منظور تسهیل دسترسی و عضویت در سازمان جوانان هلال احمر و کوتاه کردن فرآیند دسترسی، برنامه کاربردی همراه سازمان جوانان هلال احمر به زودی منتشر می شود که طرح پیشنهادی ارائه و کارهای اجرایی آن در حال انجام شدن است.

برنامه کاربردی عضویت جوانان هلال احمر بستر اجرای طرح های آموزشی، ضرورت استفاده از فناوری در آموزش و ارائه آموزش ها به صورت غیرحضوری

دکتر صابونچی با بیان این که بستر بسیاری از آموزش ها و طرح های آموزشی حوزه جوانان هلال احمر بر پایه این برنامه کاربردی است، تصریح کرد: فرآیند ثبت نام و عضویت اولیه در سازمان جوانان هلال احمر باید بسیار ساده و قابل دسترس باشد.

وی با اشاره به پیشرفت در عرصه های فناوری، ادامه داد: به دلیل شرایط مکانی و زمانی می توان بسیاری از آموزش ها و طرح های آموزشی را به صورت غیرحضوری، ویدیویی و الکترونیکی ارائه داد و در زمان و هزینه های دیگر صرفه جویی کرد.

رییس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر کشور بیان کرد: با راه اندازی برنامه کاربردی عضویت در سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر کشور بسیاری از دغدغه های ما در حوزه جوانان رفع می شود.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر خوزستان، در این نشست رؤسای منتخب و مسئولان امور جوانان شعب هلال احمر استان به بیان دغدغه های خود درباره مسائل و مشکلات و فعالیت های موجود در حوزه جوانان پرداختند.