پوستر رفاقت مهر ۲۹

فایل قابل چاپ پوستر بیست و نهمین دوره مسابقات فرهنگی امدادی رفاقت مهر و رویداد بزرگ کویرنوردی را از اینجا دریافت نمایید.