تقویت روحیه داوطلبی اعضای سازمان جوانان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد


عضو شورای مرکزی و مسئول روابط عمومی مجامع کانون های دانشجویی سازمان جوانان جمعیت هلال احمرگفت: برای پیشبرد اهداف هلال احمرتقویت روحیه داوطلبی که این امر با توجه بیشتر به اعضای داوطلب و اقدامت داوطلبانه شان از یک سو میسر میشود و از سوی دیگر با ترویج روحیه ایثار و فداکاری و الگو شدن برای دیگران مثمره ثمر خواهد بود.

یونس شاهی در گفتگو رابط خبری جمعیت هلال احمر شهرستان بیجار افزود: تشکیل مجامع کشوری کانون های دانشجویی و جوانان و استفاده از ظرفیت های بالای جوانان در راهبری و تصمیم سازی ها از بهترین طرح های سازمان جوانان بوده است وبرای موفقیت بیشتر سازمان جوانان برگزاری دوره توجیهی بصورت مستمر در تمام کشور برای اعضای جدیدالورود بصورت منسجم و در یک بازه زمانی خاص همچنین برگزاری دوره مهارت های ارتباط کلامی و موثر برای جذب بیشتر اعضا با تبلیغات کلامی در سراسر کشوربا کمک مجامع در دستور کار قرار گیرد.

وی اذعان داشت: در صورتی که حمایت های کافی از جانب سازمان صورت بگیرد و آیین نامه های مربوط به تشکیل مجامع اصلاح و به روزآوری شود و از دیگر سو مسئولین سازمان حمایت هایشان را از مجامع ادامه دهند ایده های خوب مجامع حلال خیلی از مشکلات موجود می شوند.

وی اظهارکرد:آرزوی خوشبختی و سعادت و سلامت برای همه اعضای داوطلب، امدادگر علل الخصوص عزیزانم در سازمان جوانان جمعیت هلال احمر را دارم و امیدوارم این عزیزانی که بهترین دوران عمر با ارزش و با عزتشان(جوانی شان) را در راه خدمت صادقانه به هم نوعان خود صرف میکنن زیر چتر بی مهری مسئولان قرار نگیرند چرا که ثروت پایان ناپذیر جمعیت هلال احمر خدمات داوطلبانه این عزیزان گرانقدر و گرامی میباشد مبادا که با اقدامات مسئولین امر خاطرِ عزیز این سرمایه های عظیم و بی همتا مکدر شده و ناخواسته باعث دلخوریشان بشوند چرا که شکستن دل این جوانان صادق و گرانقدر برابراست با به خطر افتادن این نهاد.