مرحله نهایی مدل آزمایشی ارتقاء آگاهی زیست محیطی برگزار شد

در راستای یادداشت تفاهم همکاری سه جانبه سازمان جوانان با فدراسیون بین المللی صلیب سرخ وهلال احمر و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور پیشبرد پروژه « جوانان پیشگامان حفاظت محیط زیست »، مرحله نهایی مدل آزمایشی ارتقاء آگاهی زیست محیطی درگروه سنی نوجوانان از 19 تا 21 آبان در 3 مدرسه منطقه 4 استان تهران برگزار شد.

دراین کارگاه دانش آموزان شرکت کننده باهمراهی تسهیلگران، مربیان و معلمان ازطریق فعالیت وبازی های متنوع وکارگروهی با فراگیری مفاهیم اولیه زیست محیطی و علل تغییرات اقلیمی با نقش موثر منابع طبیعی درکاهش آثاربلایای طبیعی ونحوه سازگاری باشرایط مختلف آشنا شدند.

شایان ذکراست مرحله اول این دوره باحضور مربیان مربوطه به میزبانی استان البرز در ۳ مدرسه برنامه ریزی و اجرا شد.

مقرر است پس ازاتمام این مرحله باتوجه به درس آموخته ها نشست ارزیابی دوره به منظور تداوم و توسعه مدل و مهارت­های ارائه شده برگزارشود.