برگزاری کلاس های آموزشی امداد و کمک های اولیه و نسخه خوانی داروخانه در واحد خواهران دانشگاه قم


دوره های آموزشی امداد و کمک های اولیه و همچنین نسخه خوانی داروخانه در دو مقطع مقدماتی و تکمیلی در نیم سال اول سال تحصیلی ۹۷_۹۸ توسط واحد خواهران کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه قم در این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قم؛ این دوره های آموزشی که به همت واحد خواهران کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه قم و با اخذ مجوز از مرکز جوانان جمعیت هلال احمر برگزار شد، با استقبال گسترده ی خواهران دانشجو در این دانشگاه همراه بود. به طوری که دوره مقدماتی نسخه خوانی داروخانه به علت تقاضای چشمگیر دانشجویان در دو دوره ی مجزا تشکیل و برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در مجموع چهار دوره آموزشی هلال احمر، شامل یک کلاس امداد و کمک های اولیه، دو کلاس مقدماتی نسخه خوتانی داروخانه، و یک کلاس تکمیلی نسخه خوانی داروخانه را در نیم سال تحصیلی جاری در این دانشگاه با همکاری واحد خواهران کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه قم برگزار شد.