یادداشت// دابسمش نوع دوستی با پرورش دادرسان

اگر به اطراف خود نیم نگاهی بیاندازیم، میبینیم جنگ،خونریزی و نزاع در بین کشورهای مختلف جهان در حال رخ داد است.

هرکس به دنبال منافع خود است، چه با فکر و یا تعمدا ،رسیدن به مقاصد پلید خود را، فشار قرار دادن انسان ها در تنگناهای اقتصادی و معیشتی می دانند. این نگاه، تفکری است که باید آن را جست و جو کنیم که چرا امروز همه ما با آن دست در گریبان هستیم، باید بدانیم که اگر این رخداد ها به وقوع می پیوندد، ریشه در پرورش نوجوان هایی دارد که سرفصلی به عنوان نوع دوستی را از درس پرورشی مدارس آنها کمرنگ کردیم.

جمعیت هلال احمر به عنوان منادی صلح طلبی و ترویج فرهنگ بشردوستانه ، توانسته است با قدرت در مدارس ورود کند. زنگ پرورش فرهنگی مدارس را با سوق دادن به فرهنگ بشردوستانه و کمک به هم نوع رونق بخشد.
امروز با برگزاری رویداد های بشردوستانه به دنبال آن است که نشان دهد همزیستی مسالمت آمیز افتخار است تا جنگیدن برای تصاحب، یادمی گیرند تا مشکلات و دعواهای خود را به هم بگویند ، صحبت کنند، مذاکره کنند تا از قهر، ناراحتی از هرگونه بروز مشکل خودداری کنند.

اگر در جهت رسیدن به جهانی از عاری خشونت حرکت می کنیم، حال که ابتکار رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۹۲ بود. ایده ای است که جمعیت هلال احمر در حوزه سازمان جوانان در حال پیگیری است.

برگزاری گفت و گوی بشردوستی ، اجرای جام بشردوستی ،برگزاری مسابقات المپیاد آماده از اهم کارهایی است که معاونت دانش آموزی سازمان جوانان هلال احمر به دنبال رسیدن به آن اهداف است.

اما باید بر این باور رسیم که بزرگترین و بهترین منادیان صلح طلبی نوجوانان هستند، زیرا با بهره هوشی بالا و یادگیری بالقوه که متناسب با سن آن ها می باشد، می توانند مبلغان این فرهنگ درست در وهله اول در خانواده، در وهله دوم دوستان خود و در وهله سوم به اجتماع باشند.

آنها می توانند و می دانند، آنها بهتر از ما می دانند فرهنگ نوین اطلاع رسانی و ترویج آن چیست.

باید بدانیم و باور داشته باشیم فرهنگ ترویج این فرهنگ زبان خود را دارد ، که این نوجوانان با بهره مندی از رسانه می توانند سخنان بشردوستی و یادگیری خود را از طریق دنیای مجازی انتشار دهند.

این فرهنگ نباید فقط در کشور ما سیطره پیدا کند، امروز بیش از دیروز نیاز است تا از طریق منادیان اصلی این فرهنگ ، یعنی هلال احمر در جای جای جهان این سنت پی‌ریزی شده جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اشاعه پیدا کند.
نوجوانان را بیش از گذشته دریابیم، با مهرورزی و معرفی الگو هایی از جنس خودشان این فرهنگ را بیشتر میپذیرند و به فردا های بهتر امیدوارتر، هرچه بیم و امید به این نوجوانان بیشتر گردد، جامعه پویا و با نشاطی خواهیم داشت.

میلاد حسنی امیرآبادی_ مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان البرز