‍ حضور دبیر کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بوکان در کنفرانس آسیا و اقیانوسیه در شهر مانیل کشور فلیپین

‍ حضور دبیر کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بوکان در کنفرانس آسیا و اقیانوسیه در شهر مانيل کشور فليپين

انتخاب جناب آقای هادی احمدی
عضو محترم مرکز امور جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان بوکان بعنوان نماینده سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور جهت شرکت در سومین نشست جوانان در کنفرانس آسیا و اقیانوسیه

اهداف کنفرانس:
۱٫ الهام بخشیدن به رهبران جوان به عنوان مدافعان و نمایندگانی که باعث تغییر در جمعیت های ملی و جوامع خود خواهند شد.
۲٫اختیار دادن به رهبران جوان تا بطور فعال اقدامات رهبری جوانان را در جمعیت های ملی خود ترویج نمایند.
۳٫به کار گرفتن جوانان با ایجاد فرصت های رهبری که آنان را ترغیب به دسترسی به بزرگترین اهداف و پتانسیل خود خواهد نمود.

این کنفرانس با حضور فرانچسکو روکا رییس فدراسیون صلیب سرخ در تاریخ بیستم آبان ماه با حضور نمایندگانی از ۴۹ کشور آسیا ، اقیانوسیه در راستای استراتژی ۲۰۲۰ و YES و مشکلات و چالش های پیشروی جمعیت های ملی و همچنین کار گروه هایی در مورد استراتژی ۲۰۳۰ برگزار میگردد.

آقای احمدی به همراه نمایندگانی از روابط بین الملل جمعیت هلال احمر کشور نشست های دوجانبه و چند جانبه ای باکشورهای مختلف خواهند داشت.