چهارمین جلسه مشترک دبیران مجامع استانی کانون های جوانان و دانشجویی در استان زنجان

چهارمین جلسه مشترک دبیران مجامع استانی جوانان و دانشجویی در زنجان برگزار شد.

به گزارش معاونت امور جوانان استان زنجان؛ معاون امور جوانان استان زنجان گفت: چهارمین جلسه مشترک شورای مرکزی مجامع کانون های جوانان و دانشجویی استان با حضور مدیر عامل محترم جمعیت هلال احمر استان زنجان در دفتر مجمع دانشجویی و جوانان برگزار شد.

فاطمه جمشیدی افزود: در این جلسه دبیران مجامع دانشجویی و جوانان ارائه گزارشی از عملکرد سه ماهه مجمع خود ارائه دادند و همچنین دبیران دانشجویی آماری از فراخوان عضویت انجام شده و تعداد جذب اعضای دانشجویی در دانشگاه خود ارائه دادند وبرنامه ها وطرح های خود را جهت نگهداری اعضا ارائه نمودند.

وی گفت: پس از آن هریک از دبیران نظرات، ایده ها انتقادات و پیشنهادات خود را در خصوص طرح ها و برنامه های سازمان جوانان استان برای هرچه بهتر برنامه ها ارائه دادند.

فاطمه جمشیدی از تشکیل اتاق فکر در شعبات گفت: هدف از تشکیل این اتاق فکر هماهنگی هم اندیشی و تهیه تقویم اجرایی برنامه ها بوده وجهت اجرای هرچه بهتر برنامه ها باید سریعتر تشکیل شود.

وی تصریح کرد:در این جلسه مقرر گردید نشستی جهت آشنایی اعضای جدید کانونهای دانشجویی با اهداف، برنامه ها، وفعالیت های سازمان جوانان با حضور مدیر عامل ،معاون جوانان، معاون امداد ونجات در هر دانشگاه تشکیل شود و همچنین آموزش امدادوکمکهای اولیه وپیشگیری از اعتیاد در خوابگاههای دانشجویی نیز برگزار شود.

و در پایان چهارمین جلسه مشترک اعضای مجامع دانشجویی و جوانان صورت جلسه ای تنظیم شد و از دبیرانی که بیشترین جذب را در زمان بازگشایی دانشگاهها داشتند تقدیر شد.