گزارش تصویری// چهارمین جلسه شورای مرکزی مجمع دبیران کانون های دانشجویی و جوانان با حضور مسئولان ستادی و تعدادی از معاونان امور جوانان استان ها