معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان عنوان کرد: پیشنهاد تشکیل تعاونی جوانان در هلال احمر خوزستان، تلاش های اعضای داوطلب هلال احمر قابل ستایش است

معاون تعاون اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی خوزستان گفت: جوانان زیادی عضو جمعیت هلال احمر خوزستان هستند که هلال احمر برای رفع دغدغه جوانان عضو هلال می تواند تعاونی تشکیل دهد تا آینده آنها تضمین شود و این پایه مشترکی برای فعالیت است.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر خوزستان، سعید حمید در دیدار با دکتر علی خدادادی اظهار کرد: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و جمعیت هلال احمر ویژگی مشترکی دارند که فرابخشی هستند و در زمینه های اجتماعی فعالیت می کنند.

وی افزود: نهضت هلال احمر و نهضت تعاون نهضت هایی غیردولتی و مردمی هستند و ما دغدغه های مشترکی با هلال احمر داریم.

معاون تعاون اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی خوزستان تصریح کرد: کار ما ترویج فرهنگ تعاون است که منجر به ایجاد اشتغال می شود.

حمید ادامه داد: ما سیاست ترویجی را ترسیم کردیم که بردو اساس روستا و شهر است که در شهر، دانشگاه محوریت دارد.

وی با تقدیر از تلاش های مؤثر اعضای جمعیت هلال احمر در خدمت به مردم بیان کرد: جوانان زیادی عضو جمعیت هلال احمر خوزستان هستند که هلال احمر برای رفع دغدغه جوانان عضو هلال می تواند تعاونی تشکیل دهد تا آینده آنها تضمین شود و این پایه مشترکی برای فعالیت است.