جلسه هم اندیشی مسابقات رفاقت مهر استان تهران

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی مجمع دبیران جوانان جمعیت هلال احمر استان تهران، اعضای شورای مرکزی جوانان جلسه ایی با حضور دکتر منصوری معاونت جوانان هلال احمر استان تهران در شهریار برگزار کردند.

این جلسه که با محوریت مسابقات رفاقت مهر استانی تشکیل شد ،مسائل پیرامون جام بشر دوستی، نظم، نحوه ی تعامل و همکاری تیم های شرکت کننده از شهرستان ها با مسئولین، یکدیگر و داوران در مسابقات مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین با پیشنهاد اعضا بخش های مورد نظر بشردوستی در تمام ابعاد و نحوه امتیازدهی به افراد و تیم ها مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر منصوری در خصوص جام بشر دوستی گفت: جام بشردوستی به اندازه ی بخش های امدادی برای جمعیت هلال احمر اهمیت دارد. باید سعی شود مواردی در نظر گرفته شود که در عین اهمیت قابل سنجش باشد و بتوانیم آن را بدون نقص و با کمترین خطا بررسی و امتیاز دهی کنیم تا از بشردوست ترین و اخلاق مدار ترین تیم قدردانی شود.