به مناسبت هفته ملی کودک

بازدید رییس سازمان جوانان از نمایشگاه هفته ملی کودک