اجرای سومین دوره طرح همدلی تشکل های دانش آموزی در استان خراسان شمالی

سومین دوره طرح همدلی تشکل های دانش آموزی در مدارس دخترانه و پسرانه سطح استان خراسان شمالی برگزار شد.

به گزارش رابط خبری امور جمعیت هلال احمر استان خراسان شمالی؛ مهدی علی آبادی معاون امور جوانان استان از برگزاری سومین مرحله طرح همدلی تشکل دانش آموزی خبر داد وگفت: باتوجه به اهداف و اصول سازمان جوانان و اجرای تفاهم نامه تشکل های دانش آموزی با سازمان جوانان سومین دوره طرح فوق برای اعضای تشکل های اسلامی با حضور مربیان در مدارس برگزار شد.

وی افزود: دانش آموزان شرکت کننده در این طرح دوره های امدادی را بصورت مجزا دختر وپسر با حضور مربی آقا و خانم طی ۸ساعت با توجه به سرفصل های طرح ملی دادرس و کتاب پای درس ماه, همراه با اصول هفتگانه واهداف جمعیت فرا گرفتند.

وی هدف از اجرای این طرح را چنین بیان کرد: این طرح با بهره مندی از ظرفیت های مشترک تشکل اسلامی دانش آموزی و سازمان جوانان، جذب و ارتقاء سطح اطلاعات عمومی,اعضای دانش آموزی عضو تشکل های دانش آموزی برگزار شد و شاهد استقبال خوب دانش آموزان دراین طرح بودیم.