اولین جلسه مجمع کانون های دانشجویی هلال احمر استان فارس با حضور معاون امور جوانان و اعضای مجمع برگزار شد

اولین جلسه مجمع کانون های دانشجویی استان فارس با حضور معاونت امور جوانان، دبیران منتخب کانون های دانشجویی در مرکز استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جوانان هلال احمر فارس؛ حاضرین در جلسه از شهرستان های مختلف استان که در انتخابات اخیر موفق به کسب این موقعیت شدند از کانون های دانشجویی دانشگاه های صنعتی، آزاد و پیام نور گرد هم آمده بودند تا در خصوص مسائل مختلف فرهنگی _امدادی_بشردوستانه موجود با یک دیگر به تبادل نظر و گفت و گو بنشیند.

غلامحسین تجلی معاون امور جوانان هلال احمردر ابتدا گفت: برای ایجاد تحول و نتیجه گیری بهتر از پتانسیل های موجوددر کانون های دانشجویی هلال احمر باید در خط مقدم فعالیت های بشردوستانه ایستاده و جایگاه بالای فعالیت های کمک به هم نوع نسبت به سایر فعالیت ها در کانون مد نظر باشد.

وی ضمن تقدیر از اعضای دومین مجمع کانون دانشجویی ادامه داد: فهم ماهیت دانشجویی و مقام آن به عنوان جوینده دانش و پیگیر در تحقیق مطالبی که به وی ارائه می شود، به این منظورلازم است زمینه های مناسب جهت ایجاد انگیزه های مطالعاتی در زمینه های امدادی ایجاد شود.

همچنین در این جلسه دبیر جدید مجامع کانون دانشجویی فارس گفت: هدفی که می تواند کانون های دانشجوییی هلال احمر را در محور واحدی جمع کند، تا بتوان به اهداف بشردوستانه بهتر رسید، استخراج وظایف دانشجویی در حیطه فعالیت های بشردوستانه و تنظیم برنامه های خاص در کانون دانشجویی است.

در ادامه دبیران منتخب اعضای مجمع کانون های دانشجویی هر کدام به ایراد سخنانی در مورد مشکلات دانشجویی و کانون های هلال احمر صحبت کردند و در پایان وظایف قسمت ها و دبیران مشخص شد.