یادداشت// جوانان هلال احمر، طلایه داران مهر و آزادگی


این روزها جوانان جمعیت هلال احمر سراسر کشور در سوگ و ماتم سالار آزادگانِ جهان و سیاه پوش بشردوست ترین مردِ تاریخِ بشریت هستند.

کام این روزهای جوانان جمعیت هلال احمر از تضییع حقوق انسانیت در هر برهه از زمان، تلخ و سرشت پاک و حقیقت طلب هر انسانی در بهت و ناراحتیِ این فاجعه دردناک تاریخی فرو رفته است.

و چه اندوهِ بی پایانی بر جهان سایه افکنده… یقینا چنین رخداد شومی، قلب هر انسان سلیم و فطرت‌ های پاک جامعه بشریت را می آزارد و تضعیف حقوق انسانی و نقض حقوق بشر را در گوش همگان فریاد می‌زند!

وقتی روح الهی در انسانی دمیده می شود، یعنی صفات خداوندی قابلیتِ تجلی در قالب انسان فراهم می گردد و گاه این انسان چقدر بر خویشتن ظلم روا می دارد و فاجعه می آفریند و با این بغض فروخورده، تمام گیتی را عزادار و بشریت را در تاسف و ناراحتی فرو برده؛ چرا که حقیقت انسانی را تباه نموده است.

با وام گرفتن از تاریخ، این بار جوانان جمعیت هلال احمر سقا می شوند تا از تکرار درآور تاریخ حذر کنند.

دردی بس عظیم از مرگ انسانیت که روح صلح طلب و آزادگی بشردوستان را جریحه دار کرده و در بهت و ماتمی عمیق فرو رفته برده است.
جوانان ماه سرخ که رسالت اصلی شان اشاعه‌ی صلح و دوستی در بیکرانه‌ی هستی است؛ اکنون پای در رکاب آزادگی و شجاعت در هیئات جوانان علی اکبر (ع) تمرین برقراری صلح در جهان می کنند.

جوانانِ ماه نشان؛ پای در رکاب محرم، مشق عشق و دوستی می نگارند و بر اریکه‌ی مهرورزی به پیش می تازند و نوای آزادگی سر داده اند.

رؤیای صلح در جهانِ هستی در سر می پرورانند چرا که مسیرشان تکریم و احترام است و تسکین هر آلامی از چهره‌ی زنگار گرفته‌ی روزگار، بسترشان سازمانی ماه نشان و به رنگ آسمان است و هدفشان ترویج فرهنگ بشردوستی و صلح و آرامش و یادگارشان مهرورزی است.

از تداوم و پایندگیِ عشق و مهرگستری می‌ خوانند و طلایه دار مهربانی و آشتی و آرامش در جهان هستی اند. این آموزه ها را از مکتب مرد مهربانی که سیره اش با مهرپروری توامان است و وجودش با مهرگستری هویت یافته که حتی زمانی که زمین و آسمان آوای بی مهری سر داد و طوفانی از ظلمِ مسلّم، سرشتِ پاکشان را در هم آمیخت، استوارتر از قبل ایستادند و امید و آرامش را زمزمه کردند؛ آموخته اند و این مهر مداوم را تا نهایت هستی طلیعه دار خواهند بود.

از پستوی نهان دلشان؛ عشق را می‌پرورند و انعکاس مهربانی از اعماق وجودشان متبلور می شود تا انسانیت زنده بماند.

و برای جوانانِ “احلی من العسل” چه لذتی بالاتر از خدمات داوطلبانه که آمیزه ای از سیره پاک اسطوره هایشان است؟

رویاء ذوالفقاری _رابط خبری سازمان جوانان در آذربایجان شرقی