جوانان هلال احمر ساحل بندرعباس را پاکسازی کردند


به مناسبت روز جهانی پاکسازی جوانان هلال احمر شهرستان بندرعباس ساحل را پاکسازی کردند.

به گزارش روابط عمومی معاونت امورجوانان جمعیت هلال احمر استان هرمزگان، معاون امورجوانان جمعیت هلال احمر استان هرمزگان عنوان کرد: به مناسبت روز جهانی پاکسازی اعضای جوان هلال احمر ساحل پارک غدیر بندرعباس را پاکسازی کردند.

سحر رفیعی بندری مطرح کرد: پاکسازی محیط عمومی و توسعه فرهنگ پاکیزگی محیط زیست، یکی از مسائل مهم است که اگر از همین دوران کودکی به کودکان آموزش داده شود، نقش بسزایی در پاکیزگی محیط زیست خود در آینده خواهیم داشت.

رفیعی بندری بیان کرد: تاکنون برنامه های متنوعی از سوی جوانان هلال احمر بعنوان همیاران محیط در سطح استان انجام پذیرفته است.

معاون امورجوانان جمعیت هلال احمر استان هرمزگان تصریح کرد: اعضای جوان هلال احمر در همیشه کوشیده اند تا در حفظ ونگه داری محیط زیست خود کوشا باشند.