جلسه اعضای مجامع کانون دانشجویی و نمایندگان شرکت آب و فاضلاب و توزیع آب استان قم در خصوص بحران آب برگزار شد


جلسه هم اندیشی بحران آب با حضور نمایندگان شرکت آب و فاضلاب استان قم و توزیع آب منطقه قم و معاون و کارشناسان و اعضای معاونت امور جوانان هلال احمر استان قم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان قم؛ در این نشست که با حضور نمایندگان شرکت آب و فاضلاب و توزیع آب منطقه قم در مرکز امور جوانان هلال احمر برپا شد، اعضای مجامع کانونهای دانشجویی و هلال احمر در خصوص بحران آب و طرح های پیشنهادی که این دستگاهها با مشارکت هم می توانند اجرا نمایند تبادل نظر کردند.

بر اساس این گزارش، در این جلسه اعضا با ارائه طرح های پیشنهادی در خصوص جلوگیری از بحران خشکسالی به تشریح طرح هایی از جمله؛ برگزاری کارگاه الگو سازی مصرفه بهینه آب و راه های جلوگیری از مصرف بی رویه آن و بازدید از مراکز تصفیه خانه آب استان و همچنین تشکیل کمپین اعضای هلال احمر در راستای اجرای طرح های حمایت از آب با عنوان “حامیان آب” یا “سفیران آب” پرداختند.

همچنین در این نشست، مصباحی در مورد فعالیت های جمعیت هلال احمر و ساختار کانونهای تشکیل دهنده معاونت امور جوانان و دغدغه بحران آب که از دیرباز با توجه به یکی از اهداف هلال احمر  که “حمایت از زندگی” و فعالیتهای عام المنفعه و بشردوسانهاست توضیحاتی ارائه کرد و گفت: اعضای معاونت امور جوانان آمادگی خود را در خصوص اجرای برنامه هایی در خصوص بحران کم آبی و خشکسالی اعلام می کنند.