یادداشت // امتداد مهر در تابستان طلایی سازمان جوانان

شوق رویش، شوق پویش و دل و جان مست از مهرطلبی.

و چه مقیاس زیبایی که شور جوانی را با یک حساب سرانگشتی می شود با زلزله ای به قدرت هشت ریشتر برابر دانست. قدرتی با هیجانی وصف ناپذیر، جویای مهرورزی و مهرطلبی در قامت جوانان به وسعت ایران غوغا می کند و سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، نهادی است برای آفرینش، پرورش و ساماندهیِ این هیجانات با چاشنی رفاقت و همدلی.

تابستان ۹۷ با وجود اینکه زخمی از خشکسالی و بی آبی بر تن داشت، ولی با هدایتی همدلانه، بارش مهرورزی به سمت همنوعان در پویش نذر آب متبلور شد.

اردوهایی که مملو از دوستی و رفاقت بود برای دانش آموزان تدارک و برگزار شد تا طعم محبت و مشارکت تا ابد در دل و جان نوجوانان ریشه کند و جوانه های نوع دوستی میوه های صلح به بار آورد.

امید هلال برای دختران و پسرانی که زخم بی مهری زمین در دل های کوچکشان ریشه دوانده بود، ارمغانی از تضمین مهرپروری در آغوش امام مهربانی ها داشت.

رقابت هایی از جنس رفاقت در استان های سراسر کشور برای تمرین امداد و یاری به همنوعان در مواقع لزوم جاری و ساری است تا تکالیف بشردوستی با سرمشق عشق در یاد دل و جان جوانان امتداد یابد.

دانش آموزان آماده در روزهای سخت برای مدیریت بحران ها تمرین می کنند تا جام بشردوستی را بالای سر ببرند و مدال طلای انسان دوستی را در سراسر گیتی به نمایش بگدارند.

صحنه های بی بدیل تیم های صلح و آشتی و مهربانی جان مایه‌ی اصلی رقابت های دادرسان بود.

تفسیر عشق با پرواز روح به سمت فطرت پاک انسانیت در طالبان معنویت برای گسترش مهر تجلی یافت.

صفای وجود دبیرانی که هادیانِ مهر و دوستی در روستاها هستند در جوار محبوبی که ضامن ایمنی و سلامت است، با عشق و معرفت جلا یافت.
تابستان با گرمای بی حدش، وجود اعضای سازمان جوانان جمعیت هلال احمر را که مست از مهر داوطلبانه است، لبریز از حلاوت بشردوستی می کند. جمعیتی که برای تسکین آلام و ترمیم درد و انتشار صلح بر قله‌ی خوبی ها پرچم زده و در زیر بیرق خود به آفرینش تار و پود عشق با فرشتگانی از قبیله‌ی انسانیت، سوار بر امواج صلح به پیش می تازد.

برنامه های متنوع تابستانه سازمان جوانان که رویش و پویش را توامان همراه خود دارد، مجموعه ای کامل از حس انسانیت و همدلی و عشق به همنوع است. نهادی که مهرورزی رسم و آئین اش است و مهربانی سرلوحه کارهایش و تا زخمی در گوشه ای بدون مرهم باشد آرام نمی گیرند.

قهرمانی در این کره‌ی خاکی از آنِ کسانی است که تاج انسانیت بر سر گذاشته اند و نشان مهربانی بر سینه حک کرده و رنگ آسمان بر تن دارند.

سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در نفس های آخر تابستان ۹۷ ایستاده بر بام شهریور و خشنود از پرونده‌ی ماه نشان خود، همچنان به مهر می اندیشد…

رویاء ذوالفقاری_ رابط خبری سازمان جوانان در آذربایجان شرقی