گزارش تصویری// تیم‌های منتخب پسر در گروه اول به مسابقات المپیاد آماده وارد شدند