آلبوم تصویری//پسران منتخب کانون‌های روستایی در اردوی کشوری نشاط و امید نیشابور