گزارش تصویری// آغاز دور دوم اردوهای نشاط و امید ویژه برادران منتخب عضو کانون‌های روستایی