گزارش تصویری// پذیرش و روز اول بخش نخست دختران ششمین المپیاد آماده