یادداشت//اردوهای نشاط  فرصتی برای القای امید به جوانان؛ تبادل اطلاعات صف و ستاد بدون واسطه

همان گونه که بر همه مسجل است رمز اعتلای تمامی مجموعه‌هایی که به‌ دنبال رشد و پویایی هستند اعتماد و میدان دادن به جوانان است لذا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی و خاصه مجموعه سازمان جوانان  با باور جوانان و تشکیل شورای مرکزی مجامع جوانان به‌عنوان بازو‌های فکری این سازمان گامی بزرگ برای تحقق این شعار برداشته است.

شعار جوان محوری و جوان باوری امروز با فرصت دادن به جوانان نخبه هلال احمر در شورای مرکزی مجامع جوانان تجلی یافته است.

مجامع دومین سال تشکیل خود را پشت سر می‌گذارند و اخیرا با حضور اعضا منتخب شورای‌ مرکزی استان‌ها در تهران به پای صندوق رای، منتخبین خود را برای تصدی شورای مرکزی دوره دوم به مدت یک سال انتخاب کردند.جوانان هلال احمر با روحیه جهادی عزم خود را جزم کرده‌اند تا در قالب مجامع توانایی خود را در حوزه‌های مختلف به منصه اجرا بگذارند و به هدف نهایی  استراتژی ۲۰۲۰ که تربیت جوانان به‌عنوان مدیران و رهبران آینده کشور است دست پیدا کنند.شورا‌های مرکزی که در اصل مغز متفکر سازمان جوانان است می‌تواند به جایگاهی برای حضور نخبگان در حوزه‌های مختلف تبدیل شود و با پافشاری به رویکرد آن به پرورش و تقویت اعضا آن بپردازد. زیرا جوانان با شور و حرارت جوانی و برخورداری از ایده‌های نوین می‌توانند فصل جدیدی را با بهره‌گیری از تجربیات گذشته رقم بزنند.اعضا جوان شورا‌های مرکزی با تمرین مشارکت و مسئولیت پذیری بیش از پیش می‌توانند به اهداف استراتژی‌های خود دست پیدا کنند و به مدیران شایسته و کاربلد تبدیل شوند.با این حال سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با تشکیل این شورا بعنوان اولین منادی جوان باوری می‌تواند این فرصت را به بُردی شیرین تبدیل کرده و با ارائه آموزش‌های‌ تخصصی به ایشان بی شک موفق خواهد شد که از ثمره آن یعنی هزاران مدیر کاربلد استفاده کند.

تعامل و ارتباطات رمز اصلی نشاط

شورای کشوری کانون‌های جوانان در آغاز کار خود با هدف ارتباطات گیری موثر با کانون‌های جوانان در سراسر کشور ضمن حضور در اردوهای نشاط و امید‌ در کنار اعضا حاضر شدند.اردوهای نشاط و امید فرصت عالی برای اعضا شورای مرکزی است که با حضور بین جوانان شعب سراسر کشور ضمن برقراری ارتباط و تعامل متقابل می‌توانند با برقراری ارتباط شبکه‌ای اطلاعات مهمی را برای تصمیم گیری بدست آورند.در کنار نشاط حاصل از فضای اردو‌ها اعضا جوانان با رساندن مطالبات، پیشنهادات، انتقادات خود را به گوش نمایندگانشان در کشور برسانند.

با توجه به مسئله بوجود آمده در حوزه آب و تشکیل پویش “نذر آب” نمایندگان مجمع کشوری ضمن برگزاری نشست هم‌اندیشی با دبیران مجامع استانی حاضر در اردوی نشاط و امید نظرات و پیشنهادات اخذ و برخی از آن‌ها بصورت میدانی برگزار شد.رمز موفقیت در برقراری ارتباط با اعضا کانون‌های جوانان است که با تعامل موثر ایجاد شده بین نمایندگان جوانان و اعضا کانون‌ها، فضای باز برای انتقال پیشنهادات، طرح‌ها و برنامه‌ها ایجاد شده است که گام موثری برای شکوفایی جوانان در جای جای کشور خواهد بود.

مهدی مستوی عضو شورای مرکزی مجمع کانون‌های جوانان