رئیس سازمان جونان هلال احمر خبر داد:

برنامه های جدید برای منتخبان کانون های دانشجویی و جوانان

رئیس سازمان جوانان با حضور در آخرین اردوی نشاط و امید تابستان در بندرانزلی در خصوص برنامه های جدید سازمان گفت: برای منتخبان کانون های دانشجوئی و آزاد برنامه های جدیدی تدارک دیده شده است.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه تعداد اردوهایی که امسال برگزار می شود دو برابر سال گذشته خواهد بود، گفت: هدف از برگزاری اردوها، کار تشکیلاتی و آموزشی است تا جوانان موثر و نمونه کانون های مختلف کشور در این اردوها مهارت های زندگی؛ دور هم بودن، دور از خانواده بودن و تکیه به مهارت ها و توانمندی ها خود را تمرین کنند و در کنار آن آموزش های لازم را نیز فرا گیرند.
دکتر شهاب الدین صابونچی با اشاره به اینکه  این اردوها در بخش دانش آموزی، دانشجویی و جوانان برگزار می شود، افزود: تفاوتی که اردوهای امسال با سال های گذشته دارد این است که استان های بیشتری هم در بخش میزبانی و هم در اجرا کمک می کنند و این امر باعث شد این اردوها از تنوع قابل قبولی برخوردار باشد.
وی در خصوص برگزاری اردوها اضافه کرد: امسال سعی شد شاکله اصلی اردوها حفظ شود ولی با کمک و همیاری ستاد، بخش های جدیدی به اردوها اضافه شود، طبیعت گردی یکی از این موارد بوده است که در اردوهای  دانش آموزی، جوانان، و دانشجویی در اردوگاه نشاط و امید اجرا می شود.
دکتر صابونچی در مورد برنامه های آتی سازمان جوانان هلال احمر هم گفت: برنامه های اختصاصی برای برگزیدگان کانون های جوانان و دانشجویی پیش بینی شده است که در یک ماه آینده در استان های مختلف اجرا می شود.
رئیس سازمان جوانان با اشاره به اینکه سعی شده از تمام ظرفیت جوانان کمک گرفته شود خاطر نشان کرد: برای برنامه ریزی و اجرای برنامه ها از اعضای مجمع کشوری کانون های دانشجوی و جوانان کمک خواهیم گرفت چون جوانان ظرفیت بالقوه خوبی دارند و می توانند کمک کنند که در خیلی از موضوعات متفاوت بیندیشیم و متفاوت فکر کنیم.
دکتر صابونچی تصریح کرد: در برنامه های آتی همایشی برای روسای شعب در نظر گرفته شده که در موضوعات مختلفی از جمله جذب نیرو، امکانات موجود در شعب، زیر ساخت ها و …تبادل نظر خواهد شد.