گزارش تصویری//حضور دبیرکل و رییس سازمان جوانان در دوره پایانی اردوهای کشوری نشاط و امید انزلی