مسابقات رفاقت مهر جمعیت هلال احمر گیلان در حال برگزاری است

مسابقات فرهنگی امدادی جمعیت هلال احمر با عنوان رفاقت مهر در سراسر استان در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان گیلان؛ مهدی ولی پور مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان گفت: ۵۶ تیم از ۱۶ شعبه هلال احمر از ۱۴ لغایت ۲۸ مرداد با رقابت تیم های شهرستانی برگزار می شود.

وی افزود: این مسابقات در رشته های امداد و کمک های اولیه و زبان انگلیسی برگزار میشود.

امید عظیمیان معاون جوانان جمعیت هلال احمر گیلان گفت: هر تیم شامل ۸ نفر می باشد که در مجموع ۴۴۸ نفرا زاعضای فعال کانونها در یک فضای دوستانه با هم به رقابت می پردازند.

وی افزود: از هر شهرستان دو تیم (پسر و دختر) به مرحله استانی که در شهریور ماه امسال برگزار می شود راه می یابند.