گزارش تصویری//ارائه خدمات تیم سحر گلستان در شهرستان نیمروز استان سیستان و بلوچستان

عکاس: محمد ایمانی