گزارش تصویری// کرمان میزبان اردوهای دوستی در بخش پسران