گزارش تصویری// از جنگ شادی تا اجرای برنامه های متنوع در دومین روز از اردوهای نشاط و امید

عکس: مهرداد احمدی _سید علیرضا مرتضوی