گزارش تصویری// از جنگ شادی تا اجرای برنامه های متنوع در دومین روز از اردوهای نشاط و امید