گزارش تصویری// افتتاحیه سومین دوره اردوهای دوستی منطقه شرق و جنوب شرق کشور‎